Rekordstor fondförmögenhet

Fondnyheter

Nettosparandet i fonder var högt under 2017, vilket tillsamman med starka aktiemarknader ledde till att den samlade fondförmögenheten ökade till rekordhöga 4 000 miljarder kronor vid utgången av året.

Under december månad ökade nettosparandet med strax över 33 miljarder kronor, visar nya siffror från Fondbolagens förening.  Decembersiffran siffran påverkas emellertid positivt av den årliga avsättningen premiepensionen, och exklusive premiepensionen skedde faktiskt ett nettouttag under månaden på drygt 4 miljarder.

Förmögenhetsökningen utgjorde till en fjärdedel av nysparande och till tre fjärdedelar av värdeökningen, säger Johanna Kull, sparekonom på Fondbolagens Förening.

I genomsnitt steg världens aktiemarknader med 14 procent under året. Globalfonder noterade en genomsnittlig värdeökning på 12 procent och Sverigefonder 10 procent. 


Nettosparandet i aktiefonder uppgick till närmare 50 miljarder kronor under 2017, vilket gör aktiefonder till den klart största fondkategorin. Utmärkande för året var att intresset för indexfonder var fortsatt stort, och av nysparandet i aktiefonder stod indexfonder för 80 procent.  Av sparares totala förmögenhet i aktiefonder har andelen indexfonder därmed ökat ytterligare till närmare 16 procent vid utgången av 2017.

Vad gäller regioner så var globalfonder störst bland aktiefonder för 2017, både vad gäller nettosparande (plus 46,5 miljarder) och samlad förmögenhet (859 miljarder). Stora nettoförsäljningar, närmare 13 miljarder kronor, gjordes däremot i Nordamerikafonder.

Bland samtliga fondkategorier noterades nettoköp under året, bortsett från penningmarknadsfonder som nettosåldes för drygt 3 miljarder kronor. 
Investerarrelationer

IR-arbetet skulle kunna fungera bättre

Artiklar

Hållbara investeringar: Privata aktörer behöver stöd från civilsamhället

Event

Välkommen till Investor Letter Conference - eventet för professionella investerare

Fondnyheter

Fondstatistik: Stort intresse för aktiefonder i oktober

Nyheter

Fondbolagens förening: ”Vi får en effektivare marknad”

Investerarrelationer

IR-arbetet som bisyssla

Nyheter

Laika Consulting expanderar sitt investerarnätverk genom förvärv

Nyheter

Tydliga brister i bolagens IR-arbete

Fondnyheter

Fondsparare återvänder till aktier

Nyheter

Helena Stålnert: ”Därför fallerar krishanteringen”

Nyheter

Vanliga misstag vid marknadsnotering

Nyheter

Nasdaq levererar verktyg för hållbar rapportering

Event

Stort intresse för IR-granskning

Nyheter

Facebookgruppen Småbolagsjakten blir en del av Investerarbrevet

Svenskt Fondexpertindex

Sveriges fondexperter ser hållbara investeringar som central framtidsfråga

Nyheter

Friare placeringsregler för svenska fonder

KRÖNIKA

MARdrömmen som Finansinspektionen blundar för

Nyheter

Laika Consulting breddar sitt nätverk till Danmark

Nyheter

Aktuell rapport: "Notering är bra marknadsföring"

Nyheter

Konkurrensen om kapitalet hårdnar

Fondnyheter

Fondsparare väljer bort aktier

Nyheter

Verktyget som effektiviserar IR-arbetet

Nyheter

Sverige sticker ut – så in i Norden

Fondnyheter

Fondsparande: Sparare byter bort USA mot Europa

Event

Laika Consulting synar bolagens IR-arbete

Nyheter

Hur påverkas din notering av Mifid2/Mifir?

Nyheter

Börsbolagens ägare på nätet – i Norge

Event

Så nådde vi över 30 000 tittare på sociala medier

Nyheter

”Premiera långsiktigt ägande vid börsintroduktioner”

IR-Kalendern