Effektiv finansiell kommunikation bygger potentialen i din verksamhet

IR relationer

Förtroende är nyckelordet för alla starka och långvariga relationer. Med de tjänster och verktyg som vi på Laika Consulting tillhandahåller kan vi hjälpa ditt företag att bygga och bevara starka relationer med investerare. Vi hjälper våra kunder med kommunikation som får investerare att upptäcka potentialen i deras verksamhet.

Hjälp med utformning av strategier, rådgivning och genomförande är grundläggande i vår verksamhet sedan 2004. Syftet är att bistå med förtroendestärkande åtgärder åt våra kunder. Parallellt löpande arbete med INVESTOR RELATIONS gör att vi i dag är en av Sveriges största kopplingspunkter mellan företag och investerare. Investerare med kapital och erfarenheter som kan vara helt avgörande för att ge verksamheter kraft att lyfta.

Relevant information till intresserade investerare

Vi har en potentiell läsarräckvidd på över 500 000 investerare i vårt investerarnätverk. Mängden finansiell data vi förfogar över är avsevärd, men investerare vill ha relevant och korrekt information. Också det handlar om förtroende. Oavsett om informationen rör emissioner, noteringar, fonder eller investeringsprodukter så är det viktigt att budskapet paketeras rätt. Vi har alla de kommunikativa verktygen som behövs för paketering och utformning av budskap till såväl dina befintliga som nya investerare.

Sammankoppling via våra nätverk

Via nätverken har vi direktkontakt med aktiva investerare. Förutom våra nyhetsbrev anordnar vi investerarträffar och event som till exempel investerarbrevet live och kapitalmarknadsdagar för professionella investerare.

Sammankoppling via våra nätverk

Via nätverken har vi direktkontakt med aktiva investerare. Förutom våra nyhetsbrev anordnar vi investerarträffar och event som till exempel investerarbrevet.live och kapitalmarknadsdagar för professionella investerare.

130 000

Våra drygt 130 000 investerare är en viktig grundbult när vi hjälper våra kunder att göra bättre affärer

5 mdkr

Genom våra nätverk har vi under åren hjälpt uppdragsgivare att ta in drygt 5 miljarder kronor i emissioner.

3 av 4

På vår kundlista finns nästan hälften av världens 25 största förvaltare. Och tre av fyra svenska storbanker.

2 000

Vi har 2 000 besökare årligen på våra event och tiotusentals följer sändningarna på webben.