Finansiell rapportering som slår igenom

Årsredovisningar

Vi hjälper våra kunder att bygga förtroende genom att – i nära samarbete – ge en rättvis och trovärdig bild av företaget. Vi kan tydliggöra budskapen och identifiera eventuella frågeställningar som marknaden har på företagets utveckling och resultat.

Finansiell rapportering är effektiva verktyg för att kommunicera med investerare och omfattar ett brett spektrum av tjänster som exempelvis årsredovisningar, delårsrapporter och hållbarhetsredovisningar. Oavsett om formatet ska vara print eller digitalt hjälper vi våra kunder från start till mål. Det arbetet omfattar analys, rådgivning, projektledning samt text och form.

Vill du komma i kontakt med oss?
[email protected]

130 000

Våra drygt 130 000 investerare är en viktig grundbult när vi hjälper våra kunder att göra bättre affärer

5 mdkr

Genom våra nätverk har vi under åren hjälpt uppdragsgivare att ta in drygt 5 miljarder kronor i emissioner.

3 av 4

På vår kundlista finns nästan hälften av världens 25 största förvaltare. Och tre av fyra svenska storbanker.

2 000

Vi har 2 000 besökare årligen på våra event och tiotusentals följer sändningarna på webben.