Genom Investerarbrevet och vårt investerarnätverk når du rätt målgrupp för finansiella erbjudandent

Vår publikation – Investerarbrevet – når ut till en tydlig målgrupp. Artiklarna skrivs med redaktionell metod av skribenter med bakgrund inom affärspressen. Bland våra uppdragsgivare finns flera av världens största kapitalförvaltare, svenska fondbolag, banker, försäkringsbolag, noterade bolag och företag som förbereder noteringar, nyemissioner och ägarspridning.

Så når du exakt rätt investerare

Vår publikation och investerarnätverk – Investerarbrevet – utgörs av genuint intresserade investerare. Nätverket innebär en unik möjlighet för bolag att nå ut med finansiella erbjudanden till rätt målgrupp. Vill du veta mer om vår publikation?

[email protected]

Investerarbrevet

Med drygt 90 000 läsare per månad är Investerarbrevet ett av Sveriges största nyhetsbrev för investerare. I artiklarna sätts avskalad fakta i fokus. Informationen till potentiella investerare blir därför tydlig, relevant och lockar till läsning.

Redaktionellt skrivna artiklar är ett effektivt sätt för ett företag att nå ut till investerare. Investerarbrevets 90 000 prenumeranter består av Laikas nätverk av institutioner, stiftelser, analytiker, förvaltare, privata investerare och egenföretagare.

Brevet publiceras också i tidningen Privata Affärers nätupplaga, som med 400 000 besökare är en av Sveriges största finanssidor. Nätverket nås också via Investererarbrevets mobilapp.

De återkommande investerarträffarna, som Investerarbrevet arrangerar, är ett forum för företag med finansiella erbjudanden. Inför exempelvis en emission gör investerarträffar i kombination med att bolaget uppmärksammas i Investerarbrevet att bolaget och erbjudandet når fram till Laikas nätverk av investerare på bästa sätt.

www.investerarbrevet.se

130 000

Våra drygt 130 000 investerare är en viktig grundbult när vi hjälper våra kunder att göra bättre affärer

5 mdkr

Genom våra nätverk har vi under åren hjälpt uppdragsgivare att ta in drygt 5 miljarder kronor i emissioner.

3 av 4

På vår kundlista finns nästan hälften av världens 25 största förvaltare. Och tre av fyra svenska storbanker.

2 000

Vi har 2 000 besökare årligen på våra event och tiotusentals följer sändningarna på webben.