Med god IR-rådgivning och förtroendeskapande åtgärder stärks relationen med dina investerare

Finansiell rådgivning från Laika konsulter

Att skapa långsiktiga värden förutsätter förtroende. Vi bistår våra kunder med att bygga och bevara tilltro som håller över tid. Inom finansiell kommunikation fokuserar vi på transaktioner, investor relations och strategisk omvärldsbevakning.

INVESTOR RELATIONS – investerarrelationer – handlar om företags relationer till kapitalmarknaden. Ända sedan vi grundades 2004 har vi bistått våra uppdragsgivare med såväl strategisk rådgivning som löpande IR-arbete. Vi har ett brett utbud av tjänster inom IR, till exempel: strategisk rådgivning, framtagande av rapporter, pressmeddelanden, medietjänster, nyhetsbrev, kapitalmarknadsdagar och kommunikationsplaner.

Vill du komma i kontakt med oss?
[email protected]

130 000

Våra drygt 130 000 investerare är en viktig grundbult när vi hjälper våra kunder att göra bättre affärer

5 mdkr

Genom våra nätverk har vi under åren hjälpt uppdragsgivare att ta in drygt 5 miljarder kronor i emissioner.

3 av 4

På vår kundlista finns nästan hälften av världens 25 största förvaltare. Och tre av fyra svenska storbanker.

2 000

Vi har 2 000 besökare årligen på våra event och tiotusentals följer sändningarna på webben.