IR-rapporten

Ta del av IR-rapporten 2019 för att stärka din kommunikativa verktygslåda!

Ditt bolag, dina delägare och din ledning har mycket att vinna på att ni använder rätt resurser och kompetens vad gäller Investor Relations. Laika Consulting har erfarenheten, verktygen och rätt team för att stötta ditt bolag i IR-arbetet så att du kan fokusera på din verksamhet.

Laika Consultings IR-rapport har blivit ett återkommande och populärt inslag bland såväl börsbolag som investerare. Investerare vill kontinuerligt ha relevant och korrekt information, samtidigt som budskapet måste paketeras rätt. Därför har IR-rapporten 2019 fokuserat på hur investerarkollektivet ser på finansiell kommunikation och vilka kanaler de använder sig av för att tillgodogöra sig denna.

Ladda hem IR-rapporten 2019 här

Ladda hem tidigare rapporter:
IR-rapporten 2017
IR-rapporten 2015
IR-rapporten 2013

IR-rapporten är framtagen av Laika Consulting AB i syfte att belysa hur företag noterade på svenska handelsplatser arbetar med investerarrelationer.

130 000

Våra drygt 130 000 investerare är en viktig grundbult när vi hjälper våra kunder att göra bättre affärer

5 mdkr

Genom våra nätverk har vi under åren hjälpt uppdragsgivare att ta in drygt 5 miljarder kronor i emissioner.

3 av 4

På vår kundlista finns nästan hälften av världens 25 största förvaltare. Och tre av fyra svenska storbanker.

2 000

Vi har 2 000 besökare årligen på våra event och tiotusentals följer sändningarna på webben.