Laika Consulting är en av Sveriges ledande kommunikationsbyråer inom finansiell kommunikation

Laika Consulting grundades 2004 och är en av Sveriges ledande kommunikationsbyråer inom finansiell kommunikation. Våra uppdrag omfattar allt från strategisk rådgivning till konkreta tjänster inom investerarrelationer och annan finansiell kommunikation. På Laika Consulting arbetar erfarna IR-konsulter, projektledare, formgivare, skribenter och analytiker.

Affärsnytta till våra kunder

Att vi har olika kompetenser och bakgrund är en förutsättning för att vi ska kunna leverera affärsnytta till våra kunder. Våra IR-konsulter arbetar nära kunderna i samarbeten som spänner över många år. Här finns även skribenter med lång erfarenhet som ekonomijournalister.

Grafisk design är en viktig del av paketeringen för att lyfta fram och visuellt förstärka budskap. Våra formgivare designar allt ifrån fullständiga varumärkesprofiler till kampanjer. Digitalt och för print med en för mediet anpassad kommunikativ strategi.

Från strategi till resultat

På Laika Consulting går vi från strategi till handling som i sin tur leder till konkreta resultat för våra kunder. Vårt resultatfokus har sin grund i våra värderingar: Kvalitet, kreativitet, integritet och proaktivitet.

Det är utifrån dessa värderingar vi arbetar tillsammans, antar nya utmaningar samt möter våra kunder och samarbetspartners. Våra värderingar finns med i allt vi gör, varje dag.

Långsiktig stark tillväxt

Sedan starten år 2004 har vi upplevt en stark tillväxt och såväl 2017 som 2009 utnämndes vi till Gasellföretag av tidningen Dagens Industri.

Sedan dess har utvecklingen accelererat. Vi har växt med våra kunder samtidigt som många nya uppdragsgivare har strömmat till. Att vi alltid har hållit oss till det vi kan – finansiell kommunikation – har medfört att våra uppdragsgivare får vad vi lovar, ofta mer.

Sedan 2018 ägs Laika Consulting en av crowdfundingbolaget FundedByMe. Den plattform för crowdfunding som FundedByMe tillhandahåller utgör ett väl användbart komplement till våra tjänster riktade till bolag som söker investerare. Vi är övertygande om att dessa synergieffekter kommer vara till stor fördel för såväl våra separata bolag som för våra kunder.

130 000

Våra drygt 130 000 investerare är en viktig grundbult när vi hjälper våra kunder att göra bättre affärer

5 mdkr

Genom våra nätverk har vi under åren hjälpt uppdragsgivare att ta in drygt 5 miljarder kronor i emissioner.

3 av 4

På vår kundlista finns nästan hälften av världens 25 största förvaltare. Och tre av fyra svenska storbanker.

2 000

Vi har 2 000 besökare årligen på våra event och tiotusentals följer sändningarna på webben.