Inom transaktioner arbetar vi med noteringar, nyemissioner och andra typer av kapitalanskaffningar

Emissioner introduktion

Företag som står inför en notering eller annan kapitalanskaffning möter en rad nya frågeställningar. Ofta saknas både kunskap och interna resurser för att hantera detta. Våra konsulter har lång erfarenhet av att guida och stötta våra uppdragsgivare genom hela den process och det omfattande regelverk som exempelvis en notering omfattas av.

Sedan vi grundades har vi varit med om att hjälpa våra uppdragsgivare att ta in sammanlagt 5 miljarder kronor i emissionskapital. Inom transaktioner arbetar vi med noteringar, nyemissioner och andra typer av kapitalanskaffningar. Genom Investerarträffar och kapitalmarknadsdagar länkar vi samman investerare med investeringserbjudanden.

Vill du komma i kontakt med oss?
[email protected]

130 000

Våra drygt 130 000 investerare är en viktig grundbult när vi hjälper våra kunder att göra bättre affärer

5 mdkr

Genom våra nätverk har vi under åren hjälpt uppdragsgivare att ta in drygt 5 miljarder kronor i emissioner.

3 av 4

På vår kundlista finns nästan hälften av världens 25 största förvaltare. Och tre av fyra svenska storbanker.

2 000

Vi har 2 000 besökare årligen på våra event och tiotusentals följer sändningarna på webben.