Investerartjänster med solid grund i finansmarknaden

Vi är länken till dina investerare

Investerare vill ha relevant och korrekt information. Det gäller oavsett om det handlar om emissioner, noteringar, fonder eller investeringsprodukter. Dessutom måste budskapet paketeras rätt. Och att paketera rätt handlar om att bemästra hela den kommunikativa verktygslådan såväl till dina befintliga som nya investerare. En viktig hörnsten i vårt erbjudande är våra investerarnätverk med läsarräckvidd på över 500 000 investerare.

Laika publikationer – når rätt investerare

Våra nätverk har både bredd och djup. Varje månad når vi ut till över 500 000 läsare i Norden bestående av
institutionella placerare, förmögna investerare och småsparare.